AHNLUND, P.; JOHANSSON, S. Omvårdnadsutbildning som mål eller medel? Om legitimitetsproblem och kunskapssyn. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 13, n. 3, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2006.13.3.2600. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2600. Acesso em: 2 dec. 2023.