BILLQUIST, L.; JOHNSSON, L. Sociala akter som empiri. Om möjligheter och svårigheter med att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 14, n. 1, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2007.14.1.2595. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2595. Acesso em: 22 sep. 2023.