AGERSTRÖM, J.; CARLSSON, R.; EKEHAMMAR, B.; ROOTH, D.-O. Svenska arbetsgivares implicita stereotyper av arabiska muslimer och överviktiga. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 15, n. 3-4, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2574. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2574. Acesso em: 25 feb. 2024.