CALLEMAN, C. En motsättning mellan två principer om likabehandling? Om rätten att välja personlig assistent. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 15, n. 3-4, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2568. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2568. Acesso em: 5 juni. 2023.