ENBOM, J.; SJÖSTRÖM, S.; ÖHMAN, A. Institutionella villkor för mediehantering – en jämförande kartläggning mellan socialtjänst, skola och polis. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 21, n. 2, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2014.21.2.2419. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2419. Acesso em: 19 apr. 2024.