JÖNSSON, H.; MATISSON, T. Likvärdighet och äldreomsorg – en introduktion. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 21, n. 3-4, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2415. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2415. Acesso em: 10 juni. 2023.