JÖNSON, H. Nya avhandlingar: Hjälp att bevara eller förändra? Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 21, n. 3-4, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2413. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2413. Acesso em: 2 dec. 2023.