BRODIN, H.; MATISSON, T. Lägst ned på skalan? Hälso- och sjukvårdens bemötande av äldre kvinnor som migrerat till Sverige. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 21, n. 3-4, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2411. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2411. Acesso em: 23 juni. 2024.