NORBERG, P. Hem eller vårdplats – hur behandlas personer med omsorgsbehov i hyreslagstiftningen?. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 21, n. 3-4, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2410. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2410. Acesso em: 10 juni. 2023.