HEDLUND, D. Vardagens kontraktualisering Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 21, n. 3-4, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2407. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2407. Acesso em: 21 juni. 2024.