DELLGRAN, P.; HÖJER, S. Varfo?r forskarutbildning? Motiv, aspirationer och drivkrafter bland disputerade sjuksko?terskor, la?rare och socionomer. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 24, n. 2, 2018. DOI: 10.3384/SVT.2017.24.2.2394. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2394. Acesso em: 17 apr. 2024.