FALKENSTRÖM, H.; HJÄRPE, T. Dokumentation och känslor: Socialsekreterares pappers- och känsloarbete. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 24, n. 3-4, 2018. DOI: 10.3384/SVT.2017.24.3-4.2384. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2384. Acesso em: 6 dec. 2023.