Lundberg, A., Taghizadeh Larsson, A., & Alakoski, S. (2024). Call for paper 2024: Välkomna att skicka in bidrag till nästa temanummer. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(3), 791–793. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.5115