Brauer, J. (2024). Ny bok: Salmonsson, Göran & Spross, Linn (2021): Försörjningens förändrade former: lönearbete och fattigvård under 1800-talet. Lund: Arkiv förlag. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(3), 785–788. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.5021