Zoric, S., Järkestig Berggren, U., & Söderqvist Forkby, Åsa. (2024). Samtidig psykisk ohälsa och missbruk: – en tvåenighet som strukturerar vardagen. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(3), 759–778. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4995