Sundbäck, L. (2024). Ny avhandling: Om interna gränser för hemlösa EU-migranter och den norska välfärdsstaten. : Turid Misje (2023) Social work(ers) and homeless EU migrants: welfare bordering in Norway. Diss. VID Specialized University. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(3), 779–784. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4948