Nilsson, M. (2023). Ny bok: Edebalk, Gunnar (2022): Äldreomsorgen: en aktuell historia. Studentlitteratur. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(2), 667–671. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4784