Rengman, J. (2023). Jeny Rengman. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(1), 517–518. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4761