Larsson, A.-K. (2023). Ny bok: A. Behtoui, F. Hertzberg och A. Neergard (red) (2020) : Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser. Studentlitteratur . Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(1), 503–506. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4760