Dunér, A. (2023). Ny avhandling: Rebecka Strandell (2022): Omsorgsarbete i hemtjänsten: förändringar, utmaningar och möjligheter. Diss. Stockholms universitet. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(1), 499–502. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4759