Thorson, J. (2023). Försörjningsstöd är inte förtidspension. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(2), 661–666. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4715