Gustafsson, K. (2023). Ny bok: Elisabeth Bergdahl och Fia Andersson (red) (2022). Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(3-4), 404–408. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4686