Hultgren, P. (2023). Projektifierad forskning: - om följeforskning i ett småskaligt arbetsmarknadsprojekt. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(3-4), 363–382. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4682