Larsson, A.-C., & Mahrs Träff, A. (2023). Forskningscirklar med hemtjänstmottagare och personal: - en metod för att öka förståelsen för vad kvalitet i hemtjänst innebär. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(3-4), 345–361. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4681