Bromark, K., Spånberger Weitz, Y., Erlandsson, S., & Schön, U.-K. (2023). Samskapande processer: - om makt, ansvar och epistemisk rättvisa i deltagande forskning. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(3-4), 325–344. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4680