Hultman, L., Sandman, F., Nelson, J., Åkerlund, M., von Koch, L., & Tistad, M. (2023). "Som erfarenhetsforskare, då är man med och bestämmer i forskningsprojektet": - en autoetnografisk studie om en gemensam forskningsprocess. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(3-4), 305–324. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4673