Gruber, S.,  Gustafsson, K., & Sköld, J. (2023). Förord: Deltagande forskning i socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(3-4), 259–268. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4669