Alakoski, S. (2023). Professorsinstallation 2021. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(2), 235–254. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4615