Avby, G., & Melke, A. (2023). Socialtjänsten som en hållbar kunskapsorganisation: Från vision till verklighet?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(2), 195–207. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4613