Andersson, P. (2023). Yrkeserfarenheter av våld och emotionella strategier: Röster från personalen på de särskilda ungdomshemmen. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(2), 151–171. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4611