Bergman, A.-S., Järkestig Berggren, U., & Arnesson, K. (2024). ”Andra ögon idag?” : - Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar om våldsutsatthet. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(3), 739–758. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4580