Ponnert, L. (2023). Mellan rättslig reglering och professionell logik:  – att hantera orosanmälningar om våld i barnavården. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(1), 415–434. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4463