Tjulin, Åsa, Krasser, P., & Klockmo, C. (2023). Den vetenskapande socialtjänsten: - hur en social medieplattform kan göra vardagens verkstad till vetenskap. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(2), 649–660. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4451