Lind, J. (2023). Barnets bästa vid assisterad befruktning: - bedömning av föräldrapotential vid behandling med och utan donerade könsceller. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(2), 605–626. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4442