Johansson, J., Marekovic, A.-M., & Söderqvist Forkby, Åsa. (2023). Mellan empowerment och disempowerment: - koordinerande arbete för nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden inom lokal aktiveringspolitik. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(2), 583–603. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4421