Pelto-Piri, V., & Stranberg, A. (2022). Att förebygga våld och tvång på institutioner genom social inkludering : – det proaktiva programmet Safewards. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(1), 113–125. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4417