Borgström , Åsa. (2022). Unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning : - erfarenheter av självpresentationer på internet . Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(1), 91–110. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4416