Spånberger Weitz, Y. ., & Hagström, M. (2022). Barn och ungas uppfattningar om socialtjänsten : – erfarenheter från en riktad undervisningsinsats. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(1), 71–90. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4415