Pålsson, D., & Wiklund, S. (2022). Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(1), 47–70. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4414