Leo Sandberg, E., & Panican, A. (2022). Ekonomisk hjälp från Svenska kyrkan : – den instrumentella paradoxen och den fattiges utmattning . Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(1), 27–46. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4413