Hansson, K. (2022). Att hålla ihop det sociala arbetet: Hur covid-19-pandemin påverkade tre olika civilsamhällesorganisationer. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(4), 499–516. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4371