Lundberg, S. (2022). Rekrytera och behålla personal i den kommunala äldreomsorgen under covid-19. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(4), 477–497. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4370