Holmström, E., & Andersson, K. . (2022). Erfarenheter av krishantering i biståndshandläggningsmöten med äldre personer under covid-19 pandemin: En kvalitativ intervjustudie. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(4), 455–475. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4369