Alftberg, Åsa. (2022). ”Tidigare sa vi: Vad behöver ni hjälp med? Nu är det mer: Hur mår ni?”: Anhörigkonsulenters upplevelser av stöd till anhöriga under covid-19-pandemin. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(4), 439–453. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4368