Björngren Cuadra, C., & Cuadra, S. (2022). Kommunalt socialt arbete under covid-19-pandemin: Osäkerhet, reglering och kontroll av rummet. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(4), 417–438. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4367