Tideman, M., & Aspling, J. . (2022). Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(4), 393–415. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4366