Rojas, C. (2023). Migration som orsak till samhällets problem : - hur påverkar narrativet kommunal verksamhet?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(2), 563–581. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4305