Brännvall, M., & Ekström, V. (2023). Att arbeta i ”möjlighetsfönstret”: - polis och socialtjänst i samverkan vid akuta ärenden av våld i familjer med barn. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(1), 435–455. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4274