Karlsson, P., Oscarsson, L. ., Segnestam Larsson, O. ., & Wollter, F. (2022). Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4256 (Original work published 08 mars 2022)