Lunneblad, J. (2022). Mellan kontroll och ansvarsgörande: En studie av personal inom polis, socialtjänst och skolas förståelse av ungas riskbeteende. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4255 (Original work published 08 mars 2022)